Accommodation – Llety

We have a range of accommodation options that you can choose from to make your stay perfect. We have our own Bunkhouse that can comfortably sleep 35 people, our own camping field that has a whole host of camping pitches, we have a wild camping field at the bottom of our river track or alternatively we have access to another Bunkhouse that is situated just outside the Village of Llandysul, just 5mins from the centre itself, this can sleep 26 people.

Mae gennym amrywiaeth o opsiynau llety y gallwch ddewis ohonynt i wneud eich arhosiad yn berffaith. Mae gennym ein tŷ bynciau ein hunain sy’n gallu cysgu’n gyfforddus 35 o bobl, ein maes gwersylla ein hunain sydd â llu o leiniau gwersylla, mae gennym faes gwersylla gwyllt ar waelod trac ein afon neu fel arall, mae gennym fynediad i Dŷ bynciau arall sydd y tu allan i t Bentref yn Llandysul, dim ond 5 munud o’r ganolfan ei hun, gall hyn gysgu 26 o bobl.

Llandysul Paddlers Bunkhouse – Tŷ bynciau Padlwyr Llandysul

The bunkhouse is situated on the bank of the River Teifi just downstream of the Tysul Bridge in the heart of Llandysul, the bunkhouse has a range of different room sizes, a disability friendly room as well as a meeting room upstairs.

Saif y penty ar lan afon Teifi ychydig i lawr o bont Tysul yng nghalon Llandysul, mae gan y banc amrywiaeth o wahanol feintiau ystafelloedd, ystafell gyfeillgar i bobl anabl yn ogystal ag ystafell gyfarfod i fyny’r grisiau.

Llandysul Paddlers Camping Field – Maes gwersylla Padlwyr Llandysul-

Llandysul Paddlers Wild Camping Field – Maes gwersylla gwyllt Padlwyr Llandysul

The Longbarn – y longbarn