Schools & Groups – Grwpiau o ysgolion

We offer a range of activities for Schools and Groups and can provide adventures that last a few hours, a day, a week or longer. We pride ourselves that we can tailor activity programmes and residential packages to your individual needs, if you would like more information then please do not hesitate to contact us where we can discuss your individual needs and structure your adventure around what you want for your school or group. 

Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau i ysgolion a grwpiau a gallant ddarparu anturiaethau sy’n para ychydig oriau, diwrnod, wythnos neu fwy. Ymfalchïwn ein bod yn gallu teilwra rhaglenni gweithgaredd a phecynnau preswyl i’ch anghenion unigol, os hoffech ragor o wybodaeth yna mae croeso i chi gysylltu â ni lle gallwn drafod eich anghenion unigol a strwythuro eich antur o gwmpas Beth rydych chi ei eisiau ar gyfer eich ysgol neu grŵp.