Slalom Team – tim slalom

Check out the latest rankings of our Slalom Team here

Edrychwch ar safleoedd diweddaraf ein tîm Slalom yma

We have sessions running Monday – Thursday at 4.30pm each week as well as training camps and trips to races all across the UK.

Rydym yn cynnal sesiynau o ddydd Llun i ddydd Iau am 4.30 pm bob wythnos yn ogystal â gwersylloedd hyfforddi a theithiau i rasys ledled y DU.