First Aid – Cymorth Cyntaf

We at Llandysul Paddlers deliver Outdoor Activity and Sports First Aid training. Alongside these we regularly run contextualised Emergency First Aid at Work and First Aid at Work training. We pride ourselves on running professional and innovative first aid courses with all our trainers being qualified trainers and assessors. Courses can also be run at your venue for small groups.

Rydym ni yn Padlwyr Llandysul yn darparu gweithgareddau awyr agored a hyfforddiant cymorth cyntaf chwaraeon. Ynghyd â’r rhain, rydym yn rheolaidd yn rhedeg mewn cyd-destun cymorth cyntaf mewn argyfwng yn y gwaith a hyfforddiant cymorth cyntaf yn y gwaith. Rydym yn ymfalchïo mewn cynnal cyrsiau cymorth cyntaf proffesiynol ac arloesol, gyda’n holl hyfforddwyr yn hyfforddwyr ac yn aseswyr cymwysedig. Gallwch chi hefyd gynnal cyrsiau yn eich lleoliad ar gyfer grwpiau bach.

Our Outdoor First Aid courses meet the requirements of the main UK National Governing Bodies for the outdoor sector, including awards run by British Canoeing, Mountain Leader Training & British Cycling.

Mae ein cyrsiau cymorth cyntaf y tu allan yn bodloni gofynion prif gyrff llywodraethu cenedlaethol y DU ar gyfer y sector awyr agored, gan gynnwys dyfarniadau a gynhelir gan ganŵio Prydain, hyfforddiant arweinwyr mynydd Prydeinig beicio.

2022 Level 3 Outdoor First Aid Course dates:
29-30th January 2022 (Space Available)
26-27th February (Space available)
30th-31st March (Space available)
16-17th April (Space available)
28-29th May (Space available)
18-19th June (Space available)
For further information or to book a place please feel free to contact us via email on LPBookings@aol.com or phone us on 01559 363209

2022 Lefel 3 Cwrs Cymorth Cyntaf Awyr Agored

Dyddiadau: 

29-30 o Ionawr 2022 (Lle ar Gael)

26-27 o Chwefror 2022 (Lle ar Gael)

30-31 o Fawrth 2022 (Lle ar Gael) 

16-17 o Ebrill (Lle ar Gael)

28-29 o Fai (Lle ar Gael)

18-19 o Mehefin (Lle ar Gael)

Am rhagor o wybodaeth neu i archebu lle, croeso i chi gysylltu â ni drwy- 

LPBookings@aol.com neu ffoniwch ni ar 01559 363209