First Aid – Cymorth cyntaf

We at Llandysul Paddlers deliver Outdoor Activity and Sports First Aid training. Alongside these we regularly run contextualised Emergency First Aid at Work and First Aid at Work training. We pride ourselves on running professional and innovative first aid courses with all our trainers being qualified trainers and assessors. Courses can also be run at your venue for small groups.

Our Outdoor First Aid courses meet the requirements of the main UK National Governing Bodies for the outdoor sector, including awards run by British Canoeing, Mountain Leader Training & British Cycling.

Level 3 Outdoor First Aid

Rydym ni yn Padlwyr Llandysul yn darparu gweithgareddau awyr agored a hyfforddiant cymorth cyntaf chwaraeon. Ynghyd â’r rhain, rydym yn rheolaidd yn rhedeg mewn cyd-destun cymorth cyntaf mewn argyfwng yn y gwaith a hyfforddiant cymorth cyntaf yn y gwaith. Rydym yn ymfalchïo mewn cynnal cyrsiau cymorth cyntaf proffesiynol ac arloesol, gyda’n holl hyfforddwyr yn hyfforddwyr ac yn aseswyr cymwysedig. Gallwch chi hefyd gynnal cyrsiau yn eich lleoliad ar gyfer grwpiau bach.

Mae ein cyrsiau cymorth cyntaf y tu allan yn bodloni gofynion prif gyrff llywodraethu cenedlaethol y DU ar gyfer y sector awyr agored, gan gynnwys dyfarniadau a gynhelir gan ganŵio Prydain, hyfforddiant arweinwyr mynydd Prydeinig beicio.

Lefel 3 cymorth cyntaf yn yr awyr agored

More info