Membership – Aelodaeth

Save Money by Becoming a Member / Arbed arian drwy ddod yn aelod

Membership with Llandysul Paddlers gives you FREE or Discounted session prices for all our weekly sessions, as well as discounts on trips, events and activity sessions.

Mae ymaelodi â Padlwyr Llandysul yn rhoi prisiau sesiwn am ddim neu am bris gostyngol i’n holl sesiynau wythnosol, yn ogystal â disgowntiau ar dripiau, digwyddiadau a sesiynau gweithgareddau.

Membership Options / Dewisiadau aelodaeth

GOLD membership Individual – £15 per month
Unigolyn aelodaeth aur-£15 y mis
GOLD membership Family – £20 per month
Teulu aelodaeth aur-£20 y mis

Gold membership includes – FREE pool sessions, FREE club sessions, FREE slalom sessions, FREE open lake sessions, FREE boat storage and 10% discount in Outdoor Kit 4U

Mae aelodaeth aur yn cynnwys-sesiynau pwll rhad ac am ddim, sesiynau clwb am ddim, sesiynau Slalom am ddim, sesiynau Llyn agored am ddim, storio cychod am ddim a gostyngiad o 10% mewn KIT awyr agored 4U

SET UP MONTHLY PAYMENT

Trefnu taliad misol

Click on the relevant membership type in order to be directed to the Go Cardless system.  Please ensure that you have selected the correct membership.

Cliciwch ar y math perthnasol o aelodaeth er mwyn cael ei gyfeirio at y system go Cardless. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi dewis yr aelodaeth gywir.

GOLD Individual (£15)

GOLD Family (£20)