Duke of Edinburgh – Du Caeredin

Llandysul Paddlers have been supporting Duke of Edinburgh groups within schools and other organisations through the Duke of Edinburgh Bronze, Silver and Gold Award schemes for many years.

As an Approved Activity Provider (AAP) we can support you through the Expedition process from training all the way to Assessment providing a personalized programme to meet your groups needs and requirements. Specializing in expeditions that are undertaken by foot or canoe.

Some of the Canoe Paddling skills covered during training days can be found on the Duke of Edinburgh website Canoe Paddling Skills

Mae Padlwyr Llandysul wedi bod yn cefnogi grwpiau Du Caeredin o fewn ysgolion a sefydliadau eraill trwy gynlluniau gwobr efydd, arian ac aur Dug Caeredin ers nifer o flynyddoedd. Fel darparwr gweithgareddau cymeradwy (AAP) gallwn eich cefnogi drwy’r broses o deithio o hyfforddiant yr holl ffordd i asesu gan ddarparu rhaglen bersonol i ddiwallu anghenion a gofynion eich grŵp. Sy’n arbenigo mewn teithiau sy’n cael eu gwneud gan droed neu ganŵ.

Mae rhai o’r sgiliau padlo canŵio a gwmpaswyd yn ystod diwrnodau hyfforddiant i’w gweld ar wefan Dug Caeredin website

For further information in regards to DofE why not contact us here.