This is us… – dyma ni

DSC_4703
Gareth Bryant

Gareth is from Llandysul and first started canoeing on the River Teifi at the age of 11. He has been the Manager of LP Adventure since it opened in 2000 and is also the Watersports Development Officer for Carmarthenshire County Council. Gareth is a BCU Level 4 inland kayak coach, a 5-star paddler and has a variety of additional NGB awards.  He is the driving force of Llandysul Paddlers Canoe Club, organising a weekly schedule of slalom training to ensure our paddlers are fully prepared for the season, through strength and conditioning and skills coaching.

Mae Gareth yn dod o Landysul a dechreuodd ganŵio ar afon Teifi pan oedd yn 11 oed. Mae wedi bod yn rheolwr LP Adventure ers iddo agor yn 2000 ac mae hefyd yn swyddog datblygu chwaraeon dŵr i Gyngor Sir Gâr. Mae Gareth yn hyfforddwr caiac mewndirol lefel 4, padlwr 5 seren ac mae ganddo amrywiaeth o wobrau ychwanegol NGB. Ef yw ysgogydd Clwb Canŵio Padlwyr Llandysul, gan drefnu amserlen wythnosol o hyfforddiant Slalom i sicrhau bod ein Padlwyr yn cael eu paratoi’n llawn ar gyfer y tymor, drwy gryfder a chyflyru a hyfforddiant sgiliau.