Events – Digwyddiadau

Throughout the year we hold numerous events, we love to think that our events are open to all, but for more information please see the links below.

Drwy gydol y flwyddyn rydym yn cynnal nifer o ddigwyddiadau, rydym wrth ein boddau yn meddwl bod ein digwyddiadau yn agored i bawb, ond am fwy o wybodaeth gwelwch y dolenni isod.

France Paddling Trip

River Festival

Kayathlon

Teifi Tour

Ren’s Race