The Canoe Club – Y Clwb Canŵio

Follow the links below for more information on different sections of the Canoe Club

Dilynwch y dolenni isod am fwy o wybodaeth am wahanol adrannau o’r Clwb Canŵio

Paddlers Pathway – find out what we have on, and whats best for you.

Llwybr y padlwyr-Dewch i weld beth sydd ar gael, a beth sydd orau i chi.

Slalom Team
Recreational Paddling