Recreational Paddling – Padlo hamdden

We have a very active Canoe Club that meets all year round, we have variety of sessions as well as Club Trips. We also offer a range of different membership options that will enable you to fully immerse yourself in the world of Llandysul Paddlers.

Mae gennym Glwb Canŵio gweithgar iawn sy’n cyfarfod drwy gydol y flwyddyn, rydym yn cael amrywiaeth o sesiynau yn ogystal â theithiau clwb. Yr ydym hefyd yn cynnig amrywiaeth o opsiynau aelodaeth gwahanol a fydd yn eich galluogi i ymgolli’n llwyr ym myd Padlwyr Llandysul

Our Club SessionEin sesiwn clwb

Monday – Pool Session – 7pm – 8pm (juniors) 8pm-9pm (adults)

Dydd Llun-sesiwn pwll-7pm-8pm (iau) 8pm-9pm (oedolion

Wednesday – Club Night – 5.30pm – 7.30pm ( BST only)

Dydd Mercher-noson clwb-5.30 pm-7.30 pm (BST yn unig)

Saturdays – Club Morning – 10am – 12pm / Pool Session 12.30pm (ladies only) 1.30pm (open session)

Dydd Sadwrn-clwb bore-10am-12pm/Pool session 12.30 pm (merched yn unig) 1.30 pm (sesiwn agored)