Adventure Club – Clwb Antur!

What is adventure club?

Adventure club was formed in 2017 for Home Educated Youngsters within West Wales and the surrounding area. The aim of the sessions is to provide the opportunity through the outdoors for the youngsters to interact and make new friends while enjoying the adventures along the way.

Beth yw clwb Antur?

Ffurfiwyd clwb antur yn 2017 ar gyfer pobl ifanc a addysgwyd yn y cartref yng ngorllewin Cymru a’r cyffiniau. Nod y sesiynau yw rhoi cyfle drwy’r awyr agored i’r bobl ifanc ryngweithio a gwneud ffrindiau newydd wrth fwynhau’r anturiaethau ar hyd y ffordd.

What do we do?

On Monday mornings we meet at the Canoe centre for a briefing on the days activities, there we will sort equipment for the day. For the session; please bring a towel, swimming costume and lunch.

Beth ydym ni’n ei wneud?

Ar fore Llun byddwn yn cyfarfod yn y Ganolfan canŵio i gael sesiwn friffio ar weithgareddau’r dydd, byddwn yn trefnu offer ar gyfer y diwrnod. Ar gyfer y sesiwn; Dewch â thywel, gwisg nofio a chinio.

how much does it cost?

We require all members of ‘Adventure club’ to take out a gold membership (Family gold membership available). By doing this the sessions is only £5 per youngster. Please follow the link for membership.

Faint mae’n costio?

Rydym yn gofyn i bob aelod o’r ‘ clwb antur ‘ i gael aelodaeth Aur (Mae aelodaeth aur teulu ar gael). Drwy wneud hyn, dim ond £5 yw’r sesiynau ar gyfer pob bachgen ifanc. Dilynwch y linc i gael eich aelodaeth.

For further information regarding ‘Adventure Club’ Please contact Joey via Email: Joeychapmanoutdoor@gmail.com. 

I gael rhagor o wybodaeth am ‘ clwb antur ‘ cysylltwch â Joey drwy e-bost: Joeychapmanoutdoor@gmail.com.